ODSZKODOWANIA - Obsługa prawna firm - Prawo Cywilne

Waloryzacja rent

BEZPŁATNIE sprawdzamy dokumentację po wypadku.

Renta nie jest dożywotnia

Może się okazać, że po jakimś czasie wypłata renty będzie wstrzymana.

Renta nie jest dziedziczona

Renta od ubezpieczyciela nie jest dziedziczona, dlatego w przypadku śmierci poszkodowanego renta nie będzie dalej wypłacana spadkobiercom rentobiorcy.

Zabezpieczenie finansowe

Zyski z inwestycji kwoty kapitalizacji mogą być równe lub nawet wyższe niż kwota uzyskiwanej wcześniej renty.
Uzyskane środki mogą także posłużyć do zabezpieczenia sytuacji finansowej na długie lata.

Czy trzeba spełnić jakieś warunki by ubiegać się o kapitalizację renty?

Tak. Jedynym warunkiem jest istnienie „ważnego powodu”, dla którego ubiegamy się o zamianę okresowo wypłacanej renty na jednorazowe świadczenie odszkodowawcze.

Czy możesz otrzymać wyższą rentę?

Zweryfikujemy ją całkowicie bezpłatnie

Inflacja rośnie, renta też powinna

Waloryzacja renty to proces dostosowywania wysokości świadczenia finansowego do aktualnego poziomu inflacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku świadczeń rentowych przyznawanych przez ZUS oraz towarzystwa ubezpieczeniowe osobom poszkodowanym w wypadkach. W przypadku rent przyznawanych przez ZUS, waloryzacja odbywa się według ustawowo ustalonych wskaźników. Natomiast w przypadku innych rodzajów rent, takich jak te przyznawane ofiarom wypadków, nie ma ustalonych ustawowo wskaźników, co wymaga skorzystania z innych kryteriów i wiedzy ekspertów. Dzięki waloryzacji renta jest w stanie lepiej odzwierciedlać rzeczywiste koszty życia, a osoby korzystające z tego rodzaju świadczeń finansowych mogą liczyć na ich adekwatność do obecnych warunków ekonomicznych.

Dlaczego kapitalizacja renty może okazać się korzystna?

Kapitalizacja przyznanej nam renty powoduje, że zamiast wielu świadczeń wypłacanych co miesiąc, otrzymamy jedno świadczenie o dużo wyższej wysokości, które obejmuje wiele miesięcy czy nawet lat wypłacania renty. Za kapitalizacją przemawia fakt, że z reguły renty nie są przyznawane dożywotnio a co gorsza  po pewnym czasie u ubezpieczyciel może obniżyć jej kwotę. Dlatego warto uniezależnić się od decyzji ubezpieczyciela w przyszłości i zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe.

ADWOKACI i RADCY PRAWNI

Kapitalizacja renty najlepiej z pomocą pełnomocnika

Kapitalizacja renty nie jest automatycznie przyznawana każdemu uprawnionemu, gdyż zastępuje ona comiesięczną wypłatę renty. Aby ubiegać się o kapitalizację, poszkodowany musi wykazać „ważne powody”, takie jak inwalidztwo umożliwiające wykonywanie nowego zawodu lub potrzeba pokrycia wyższych wydatków związanych ze zmianą stanu zdrowia lub dostosowaniem pomieszczeń. Proces ten wymaga skutecznych argumentów i negocjacji z ubezpieczycielem, a podstawowa metoda obliczania kwoty kapitalizacji renty opiera się na aktualnych danych i statystykach dotyczących np. średniej długości życia i wynagrodzenia. Zatrudniając doświadczonego pełnomocnika, można uniknąć działań blokujących kapitalizację lub obniżających jej wartość.

Czy możesz otrzymać wyższą rentę?

Zweryfikujemy ją dla Ciebie bezpłatnie.

Koszyk na zakupy